Powstanie biblioteki w Annopolu datuje się na 1948 rok. W tym to roku dokonany został odręcznie pierwszy wpis do księgi inwentarzowej księgozbioru. Nie zachował się żaden dokument stwierdzający początek działalności biblioteki.

Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną tworzą dziś: Biblioteka Główna w Annopolu Filia w Grabówce; Filia w Kosinie i Filia w Świeciechowie.

Biblioteka obejmuje swym zasięgiem miasto i gminę Annopol. Czytelnikami naszych bibliotek są również mieszkańcy sąsiednich gmin.

Biblioteka w Annopolu na dobre wpisała się w krajobraz życia kulturalnego miasta. Działalność swą kieruje do społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów.

Oprócz pracy statutowej, tj. udostępniania zbiorów, udzielania informacji, prowadzenia kawiarenki internetowej, biblioteka realizuje szereg działań kulturalnych m. in.
– spotkania autorskie,
– konkursy,
– wycieczki do biblioteki,
– głośne czytanie.

Sprawna i wykształcona kadra codziennie zajmuje się promowaniem czytelnictwa i ciągle podejmuje nowe wyzwania realizując różnorodne projekty, korzystając z narad i szkoleń.
Wszystkie biblioteki mają nowoczesne, funkcjonalne pomieszczenia i chociaż skromne metrażowo to przyjaźnie urządzone. Każdy użytkownik może przyjemnie spędzić tu czas czytając książkę, czasopismo lub szperając w internecie.